bottom_menu.jpg
026-785 67 45

STAP-budget

Update 24 augustus 2023: de overheid heeft de regels rondom STAP subsidie aangepast. STAP subsidie kan alleen nog worden verstrekt aan OCW erkende bedrijven. Helaas vallen wij daar niet onder. 

STAP staat voor: Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid geven om zichzelf verder te ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het maakt niet uit of je werk zoekt of al aan het werk bent, jij kan je gaan ontwikkelen.

Wanneer kun je het STAP-budget aanvragen?

Je kunt per kalenderjaar één STAP-budget aanvraag doen bij het UWV. Dit gaat om een subsidie van maximaal €1.000 die je kunt besteden aan trainingen.

Dit budget kan je op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar 2023 aanvragen. 

Let op! Jaarlijks is er voor de subsidieregeling STAP ruimte voor 300.000 toekenningen. Dat betekent: op = op. Hieronder zie je een overzicht van de verschillende aanvraagtijdvakken.

 stap data aanvraagperiodes

Het STAP-budget wordt alleen toegekend als de training minimaal 4 weken na het moment van aanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak begint.

Voor wie?

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Het maakt niet uit of je op dit moment wel of niet werkt (of een uitkering ontvangt).
  • Je bent een burger van de EU of jouw partner is EU-burger.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen andere financiering op het gebied van onderwijs (bv. studiefinanciering).
  • De afgelopen twee jaar ben je tenminste zes maanden voor de volksverzekering verzekerd geweest.
  • Dit kalenderjaar heb je nog geen STAP-budget gekregen en er is nog budget beschikbaar.
  • Je kunt voor de gekozen opleiding een STAP-budget krijgen volgens het scholingsregister van DUO.

Hoe werkt het?

1.         Vul het STAP-contactformulier in

Bekijk ons cursusaanbod en meld je aan via ons STAP-contactformulier. Met de verschillende cursussen is maatwerk beschikbaar. Heb jij een keuze kunnen maken? Of heb je vragen? Vul het STAP-contactformulier in. 

2.         Wij nemen contact met je op 

Na jouw aanmelding nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. In dit gesprek wordt duidelijk welke cursus(sen) jij precies gaat volgen met het STAP-budget. 

We reserveren ook alvast een plekje voor je.

3.         Wij sturen je een STAP-aanmeldingsbewijs

Wij gaan voor je aan de slag en maken je STAP-aanmeldingsbewijs. We sturen dit via mail naar je toe. Dit bewijs heb je nodig voor het indienen van je aanvraag bij het UWV.

4.         Jij vraagt STAP-budget aan bij het UWV

Met je ontvangen aanmeldingsbewijs moet je jouw STAP-budget aanvraag indienen bij het UWV. Je moet hiervoor inloggen met je DigiD. Als je jouw aanvraag hebt ingediend, doet het UWV binnen één werkdag uitspraak over de eventuele toekening. 

5.         Wij nemen contact met je op of jij met ons

Bij toekenning van het STAP-budget worden jij en Cursus Centrum Groen geïnformeerd. Bij een eventuele afwijzing vragen wij je om ons zo snel mogelijk te informeren. 

6.         De cursus volgen 

We wensen je hierbij alvast een inspirerende en leerzame cursus toe.

7.         Afronding

Na het afronden van de cursus dienen wij een bewijs van deelname in bij het UWV. Daarna beslist het UWV of jouw STAP-budget definitief wordt toegekend. Dit ligt eraan of je aan de studieverplichtingen hebt voldaan. Jij ontvangt een bericht van het UWV over de toekenning.