bottom_menu.jpg
026-785 67 45
Nederlands Kettingzaag certificaat (NKC)

Sinds het begin van 2021 bestaat er een nieuw kettingzaag certificaat; het NKC. Dit certificaat is geldig binnen Nederland en voldoet aan de ARBO-wet.

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) heeft het samen met opleiders in Nederland opgezet. Het systeem omvat duidelijke opleidingseisen, examens, examinatoren en certificering.

Het NKC certificaat komt naast het European Chainsaw Certificate (ECC) te staan. Dit bestaat al enkele jaren. Als je in andere Europese landen wil gaan zagen, heb je het ECC nodig. Ook Staatsbosbeheer stelt deze ECC-certificaten verplicht voor werknemers en vrijwilligers. NKC wordt onder andere door de provinciale Landschappen en Natuurmonumenten voor hun medewerkers en vrijwilligers gevraagd.

Het doel van beide certificeringen is het vergroten van de veiligheid. Of anders gezegd: het werken met een kettingzaag moet leiden tot minder ongelukken. De verschillen tussen het NKC en het ECC vind je in onderstaande tabel.

In het kort:

NKC - Certificaten worden op elk niveau getoetst. Het is niet noodzakelijk om voorafgaand aan een examen een opleiding te doen: het gaat er niet om waar je het hebt geleerd, als je maar kan laten zien welk niveau je aankunt.

Een behaald certificaat heeft een geldigheid van drie tot vijf jaar. NKC zelf gaat uit van vijf jaar. De VBNE-organisaties houden een hercertificering aan van drie jaar. Daarna moet iedereen weer een praktijkexamen doen om te laten zien dat de kennis en kunde nog steeds up-to-date is.

ECC - Certificaten worden op elk niveau getoetst door een examinator. Dit is een andere persoon dan de trainer die de cursus heeft verzorgd. Om je op het examen voor te bereiden, kun je bij ons een cursus of een examentraining volgen. Het certificaat is onbeperkt geldig. Volg wel het advies vanuit de Arbowet en doe elke vijf jaar een opfriscursus.

Cursus Centrum Groen werkt met gekwalificeerde assessoren voor het toetsen van ECC en NKC. Cursus Centrum Groen is hiervoor erkend als ECC en NKC Certificeringsinstituut.

Qua zaagtechnieken en inhoud zijn de verschillen tussen deze certificeringen niet heel groot.  Afhankelijk van jouw voorkeur bieden wij een cursus voor een NKC of ECC-certificaat aan. De inhoud van Motorzagen Basis komt overeen met ECC 1 en 2 en NKC 1 t/m 4.

‘Zware en moeilijke velling’ komt overeen ECC 3 of NKC 5 en ‘Stormhout zagen’ komt overeen met NKC 6 of ECC 4.

Voor advies kun het beste even contact opnemen. Bel of mail gerust!

tabel