bottom_menu.jpg
026-785 67 45
European Forestry And Environmental Skills Council (EFESC)

European Forestry And Environmental Skills Council (EFESC)

ECC staat voor European Chainsaw Certificate. ECC zorgt voor een goede kwaliteitscontrole en erkenning van motorzagen in de groene sector en bosbouw in Europa.

Er zijn 4 verschillende zaagniveaus. Je begint met het halen van niveau 1. Iedereen volgt een eigen traject voor het halen van ECC zaagdiploma’s. Wil je meer weten over jouw opties? Laat het ons weten, we denken graag met je mee!

Cursus Centrum Groen werkt met gekwalificeerde assessoren voor het toetsen van de Europese Motorzaag Standaard. Cursus Centrum Groen is erkend door EFESC als ECC Certificeringsinstituut.

EFESC

European Forestry And Environmental Skills Council (EFESC) is een Europese organisatie, die de deskundigheid, veiligheid en arbeidsmobiliteit van motorkettingzagers in Europa bevordert.

De belangrijkste doelen van de EFESC zijn:

  • Ongevallen & dodelijke slachtoffers te verminderen
  • Kosten door ongevallen te verminderen
  • Zaagvaardigheden en efficiëntie te verbeteren
  • Inzetbaarheid en mobiliteit van de motorkettingzager te verbeteren
  • Bestaande beroepsopleidingen en de normen te verbeteren
  • Een leven lang leren en ontwikkelen te stimuleren.

European Chainsaw Standards (Ecs)

EFESC onderscheidt vier Europese zaagstandaarden ECS (European Chainsaw Standard):

ECS 1: Motorzaagonderhoud en korten van hout

ECS 2: Basis veltechniek (vellen van bomen niet dikker dan geleiderlengte)

ECS 3: Gevorderden veltechniek (vellen van bomen dikker dan geleiderlengte)

ECS 4: Opruimen stormhout (vlaktegewijs)

Meer informatie over EFESC en eindtermen vind je op: https://efesc.org/ .